A TEDxDanubiáról

A TEDxDanubiáról

A TEDxDanubia 


A TEDxDanubia a mára fogalommá vált nemzetközi TED konferencia első önálló szervezésben megvalósuló hivatalos magyarországi változata. A TEDxDanubia először 2010 januárjában Budapesten a HVG és a 21idea közös szervezésében, sokak önzetlen és nagyra értékelt segítségével került megrendezésre.

A konferenciasorozat célja, hogy az élet különböző területeiről összesűrítse az ország és a régió legizgalmasabb, leginnovatívabb és leginspirálóbb gondolkodóit és alkotóit, akiknek – és akik által a közönségnek is – lehetősége van gondolataik megosztására, új területek felé nyitásra és az új ötletekből való merítkezésre. 


Miért Danubia?


A 2009-es oxfordi TEDGlobal konferencián Parag Khanna a világ geopolitikai térképéről tartott előadást. Kutatásai során arra a következtetésre jutott, hogy jobb, hatékonyabb és élhetőbb világot teremthetnénk, ha a határokat jelző vonalak helyett – és azok mellett – több figyelmet, energiát szentelnénk az azokat átszelő, infrastrukturális és földrajzi összeköttetéseket jelző vonalakra. Ugyanez a logika igaznak tűnik a szakmák és szakterületek határaira és az azokat keresztező kommunikációs csatornákra is. Ezért kapta a konferencia a Danubia nevet, amellyel szándékunk, hogy általa a párbeszéd és az együttgondolkodás határokon átívelő infrastruktúráját teremtsük meg.

Kiknek szól?


Sokoldalú, érdekes, inspiratív embereket várunk, akik kíváncsiak, felfedezni, megérteni, tenni és alkotni vágynak, és nem félnek a konstruktív változástól…

akikben él a kíváncsiság: érdekli őket a világ és saját helyük a világban, értik, hogy más – a szűk szakmaiságukkal szorosan össze nem függő – területek megismerése is érdekes, élvezetes, hasznos és megtermékenyítő lehet számukra, sőt felismerték, hogy enélkül nem lehetnek, nem lehetünk versenyképesek a 21. században.

akik a “lehetséges” gondolkodásmódját képviselik: akik számára az alapkérdés az, hogy mit kellene tennünk, hova kellene eljutnunk, és hogy ez miként lehetséges; akik hisznek abban, hogy bármennyire is valószerűtlennek tűnik a jelenlegi minták és körülmények alapján, lehetséges és érdemes egy jobb világot teremtenünk az összefogás, és a józan ész ereje által; akik elutasítják a „miért nem lehetséges ez sem” típusú magyarázatokat

akik ismerik az alkotás örömét: akik látják és fontosnak érzik, hogy személyes boldogságunk és közös sikerünk is nagyban függ a valódi alkotástól, az értékteremtéstől és egy jobb világ építésére való törekvéstől, és ezek jelenlététől egész életünkben és munkánkban

akik érzik a változás és a megoldások szükségességét: tudják, hogy komoly, strukturális kihívásokkal nézünk szembe, és hogy ezekre érdemi válaszokat tudjunk adni, lényeges, mélyreható változásokra van szükség, amelyek mély megértést, komoly elhatározást és innovatív megoldásokat kívánnak.

 

Miért csináljuk?


A TEDxDanubia egy non-profit alapokon szerveződő társadalmi vállalkozás. Társadalmi vállalkozás alatt egyszerűen azt értjük, hogy egy társadalmilag értékes cél érdekében tevékenykedünk, illetve a konferenciákhoz kötődő közvetlen költségeken és munkadíjakon felül befolyó minden összeget az alább megfogalmazott – véleményünk szerint rendkívül fontos és inspiráló – ügyre és a körülötte kialakuló közösségre fordítunk. Mindezt reményeink szerint Veletek együtt, egy nyitott platform létrehozása által, és persze csak akkor, ha leszünk elég sokan, akik ezt az ügyet elég fontosnak, vonzónak és részvételre/támogatásra érdemesnek tekintjük.

Az ügy a következő:

Platformot szeretnénk teremteni a határokon átívelő, élvezetes és alkotó felfedezés, párbeszéd, együtt gondolkodás és együttműködés számára a különféle tudományos és más tevékenységi területeket illetően és földrajzi értelemben is. A 21. században egy józan ész alapú, életszerű, tudományterületeket ötvöző és átívelő gondolkodásra van szükség. Egy ilyen platformra nekünk is nagy szükségünk van az érdemi megújuláshoz, az inspirációhoz, sőt a gazdasági, tudományos és kulturális értelemben vett 21. századi versenyképességhez.

Egy olyan közeget szeretnénk teremteni, ahol egy jobb, élhetőbb és fenntartható jövő érdekében lehetnek vízióink, ahol a cinizmus az ilyen lelkesedést nem fojtja el csírájában, ahol az ilyen víziók értelmében és létjogosultságában hihetünk, s erre a közös alapra építve, egy kreatív, okos és kíváncsi emberek által alkotott heterogén közegben közösen gondolkozhatunk és tehetünk azért, hogy ezek valósággá válhassanak. Mint az előzőre is, szerintünk egy ilyen kreatív energiákat felszabadító és támogató közegre is rendkívül nagy szükségünk van.

E kettőből szervesen következik az is, hogy szeretnénk együttműködni a hasonló jellegű ügyek kezdeményezőivel és zászlósaival. Sőt, véleményünk szerint, az egymással párhuzamos külön ügyek helyett az „egylényegű” (a jobb, élhetőbb és fenntartható világ kialakítását célzó) ügyek laza, nem intézményesült, de átjárható, rugalmas és a lehetséges szinergiákra érdemben építő hálózatát kellene kiépítenünk. E hálózat kialakulását szeretné katalizálni a TEDxDanubia és a körülötte kialakuló közeg.