Tölgyes László

Tölgyes László

Tölgyes László közgazdász, civilben profitorientált projektek és vállalkozások forráshoz jutását segíti tanácsadói szerepkörben. Két éve, saját ötlete nyomán indítottal el a Safe and Sound Mentori Programot, amely egy tizenéveseket célzó edukációs program a pozitív értékrend és szocializációs készségek fejlesztése érdekében. A kezdeményezés központi gondolata, hogy tinédzserek néhány fős csoportja egy idősebb – szigorú kiválasztáson és képzésen részvevő – egyetemista mentor társaságában megy el bulizni, fesztiválozni. A száraz definíció mögött egy szerteágazó problémakört találunk, amelynek kezelésére jelenleg nem áll rendelkezésre valóban hatásos prevenciós alternatíva. Ennek a problémakörnek része a fiatalkori drogfogyasztás, az alkalmankénti lerészegedés, része az a jelenség, hogy szórakozóhelyen kábító hatású anyagot csempésznek az áldozat italába és válik szemérem elleni bűncselekmény áldozatává, továbbá része és katalizátora is az internet kontrolálatlan virtuális világa. 

A személyes részvételt kívánó közös programok során kialakul egy párbeszéd a mentor és a tizenévesek között, a témák pedig számos – fent említett – érzékeny területet is érintenek. Ebből a szempontból a mentor jelentős szerepet vállal a tévhitek és káros hiedelmek eloszlatásában, és végeredményben egy híd szerepét betöltve generációk közötti tudás- és tapasztalat transzfert valósít meg. A kortárs mentortól érkező információk befogadása lényegesen hatékonyabb, mint a felnőtt/szülő által megfogalmazott. Lényegében az edukációs tevékenységet a fiatalok motivációs rendszerébe integráljuk, hiszen bulizni megyünk velük („Smart adventure”). A megközelítés a pszichológia és az addiktológia gyakorlati tapasztalataira épít.

Támogatókat és szakmai partnereket keresünk a Program fejlesztéséhez, kiterjesztéséhez.

Az elmúlt két évben egy négyfős addiktológus és pszichológus szekértőkből álló szakmai csapat bevonásával kidolgozásra került a preventív célú edukációs módszertan, majd gimnáziumok, illetve szórakozóhelyek közreműködésével több mint 150 fiatalt kísértek el mentoraink bulizni. Ennek során volt alkalmunk a működés minden elemét tesztelni, a részvevőktől pedig pozitív visszajelzéseket kaptunk. Az általunk kidolgozott módszertan minden egyetemi városban, itthon és külföldön, adaptálható. Küldetésünk, hogy társadalmi szinten mérhető attitűd változást érjünk el, aminek eredményeként pozitívan tudjuk befolyásolni a felnövekvő generáció értékrendjét, normakövetési hajlandóságát.