img

Andrew Keen

Bemutatkozás:

Andrew Keen vállalkozó és író. Leginkább arról a nézetéről ismert, hogy az internet és a web 2.0 – pozitív oldalai mellett – lealacsonyíthatja a kultúrát. Keen-t különösen aggasztja, hogy az internet aláássa a tanult szakemberek tekintélyét. Egy 2006-os esszéjében azt írta, hogy a web 2.0 egy „utópisztikus mozgalom” hasonlóan a Karl Marx által felvázolt „kommunista társadalomhoz”. Keen úgy ír például Lawrence Lessig-ről, az ingyenes kultúra népszerűsítőjéről, mint „szellemi tulajdonjog kommunistájáról.” Az amatőr kultusza c. könyve éles kritikát fogalmaz meg bizonyos ingyenes, felhasználók által szerkesztett szolgáltatásokkal szemben, mint pl. a Wikipedia. Keen olyan problémákat elemez a résztvevői technológiával (participatory technology) kapcsolatban, melyek egyébként kevés figyelmet kapnak. Véleménye szerint az internet a kultúránk tükre: „Pimaszságot, életerőt, izgalmat látunk. Fiatalságot látunk. De azt hiszem, a modern kulturális élet legrosszabb fejleményeit is látjuk, kiváltképp azt, amit én digitális nárcizmusnak hívok, az ÉN térhódítását.”